Het is essentieel om goed voor jezelf te zorgen. Voor lichaam, energie en geest. Want voorkomen, door te werken aan groei, brengt je veel verder dan genezen.

 

Vanuit Chinese tradities, soms wel meer dan 5000 jaar oud, heeft zich een enorme rijkdom aan informatie over de natuur van de mens opgebouwd. Veel van deze informatie is vanaf de jaren ’60 in het Westen beschikbaar gekomen. Eerst met mondjesmaat, maar vooral in de afgelopen decennia met grote stappen.

In een tijd waarin de natuur in al haar facetten een steeds grotere last draagt is deze informatie zeer welkom. Want de wereld verbeteren begint nog altijd bij onszelf. Dus bij het in balans brengen van onze zuivere natuur.

Het functioneren van de natuur van de mens wordt in het Taoïsme geschetst door de drie Schatten Jing (fysieke energie), Chi (subtiele energie) en Shen (geestelijke energie). Wanneer de drie schatten in balans zijn en onderling in harmonie functioneren, zullen we in staat zijn om onze hoogste potentie te verwezenlijken.

Chi Kung (qigong) is een verzamelnaam van oefentechnieken waarmee we kunnen werken om de drie Schatten, die beïnvloed worden door een constant veranderende werkelijkheid, gezond te maken en te houden. Met een gevarieerd en effectief Chi Kung programma ondersteunt Chi Kung Studio je bij het ontwikkelen van jouw drie Schatten.

 

Missie

Chi Kung Studio heeft als missie om Chi Kung en Tai Chi als technieken voor zelfhulp en zelfontwikkeling, in de gemeenschap te laten kiemen, groeien en bloeien.